- Fotofestiwal 2014 - http://www.fotofestiwal.com/2014 -

Paper Beats Rocks

Cykl warsztatów (trzy 2-dniowe spotkania)     

Prowadzący: Kolektyw Paper Beats Rocks [1]
Termin: 14-15.06.2014
Czas trwania: 10.00-22.00
Miejsce spotkania: Łącznik, [2] Wi-Ma, Piłsudskiego 135
Limit miejsc: 7 osób
Opłata: 600 zł (obejmuje: cykl warsztatowy, konsultacje zdalne, materiały: próbne wydruki i stykówki, przekąski oraz napoje podczas zajęć; opłata nie obejmuje: dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia oraz kosztu produkcji makiet)
BRAK WOLNYCH MIEJSC

Warsztaty są skierowane do fotografów lub innych twórców używających tego medium, będących na średnim lub zaawansowanym etapie realizacji swojego materiału i mających wstępny zarys historii, którą chcieliby opowiedzieć i dla której szukają formuły: książki, zina, pamfletu, etc. Zgodnie z ideą PBR zajęcia odbywają się w formie zdecydowanie ahierarchicznej struktury poziomej, a nie kursu mistrzowskiego, co oznacza, że stawiają w równym stopniu na pracę indywidualną i kolektywną. Niekiedy bardziej niż wykład potrzebna nam jest dyskusja, zapał i atmosfera intensywnej pracy, żeby przełamać impas – wiemy to z własnych doświadczeń. To z kolei szansa na swobodną wymianę i wzajemną inspirację.” Na zajęcia teoretyczne i praktyczne złożą się m.in. fotoedycja, prowadzenie narracji a fizyczne aspekty realizacji, obróbka, korekta barwna, podstawy projektowania i zagadnień druku, zajęcia introligatorskie, historia kultury DIY i self-publishingu, socjologia wizualna oraz aspekty publikowania własnym nakładem.

PRZEBIEG

Warsztat zostanie poprowadzony w formie trzech dwudniowych spotkań. Uczestnicy indywidualnie i z członkami zespołu, zdalnie i na zajęciach, będą pracowali nad wybranym przez siebie materiałem i przejdą przez cały proces przygotowania własnej publikacji oraz związanych z tym zagadnień aby finalnie przygotować i uszyć makiety swoich książek.” Przebieg:” „Zajęcia rozpoczynamy wykładem z pogranicza socjologii wizualnej, a myślą przewodnią jest potrzeba osadzania historii w kontekstach i możliwość podkreślania znaczeń przy świadomym wyborze środków technicznych.

Naszym zdaniem fotografia jest dziś przede wszystkim umiejętnością społeczną, a różnica między amatorem i artystą (kompulsywną rejestracją i świadomym działaniem) gwałtownie zaciera się i uniemożliwia przekazanie intencji, gdy pozbawić obraz komentarza. Wpisując się w etos kultury DIY prezentujemy na przykładach, jak duże znaczenie dla opowiadanej historii ma forma, sekwencja obrazów, zabiegi narracyjne i techniczne, związane z technologią druku, strukturą papieru czy szwu. Jednocześnie, mowa o przewartościowywaniu tradycyjnego podziału twórców na inscenizujących i podglądających.

Dalsza część dnia upłynie na wzajemnym zapoznaniu, prezentacjach materiałów uczestników i dyskusjach o kierunkach, w których ich przyszłe publikacje mogę się rozwijać, odsyłając do autorów, akcji i publikacji ze świata. Na miejscu dostępna jest nasza biblioteka oraz zbiory cyfrowe. Każdy uczestnik ma prowadzących do dyspozycji zarówno podczas warsztatów jak i zdalnie, konfrontując materiał w grupie i indywidualnie, rozwijając materiał również miedzy zajęciami.”

Kolejny etap to rozpoczęcie pracy nad sekwencją i ten będzie trwał już aż do ostatecznego zamknięcia materiału i druku. Ponieważ projekty praktycznie nigdy nie ewoluują jednotorowo od tego momentu, na bieżąco, omawiamy sposoby prowadzenia historii, kompozycji, czy zagadnienia technologii indywidualnie z każdym uczestnikiem dając możliwie najszersze spektrum wiedzy. W zależności od poziomu zaawansowania wprowadzamy do obsługi niezbędnych programów oraz precyzujemy przydatną w temacie wiedzę. Stajemy się zatem laboratorium.

Metodą prób i błędów, na bieżąco konfrontując efekty z innymi oraz angażując się w materiały współuczestników prowadzimy do kolektywnej pracy, której podsumowaniem będą: wiedza, warsztat i umiejętność stawiania sobie właściwych pytań – jako punkt wyjścia do szukania własnego języka. Warsztaty prowadzone są w języku polskim i/lub angielskim w zależności od zapotrzebowania.

Paper Beats Rocks (Papier Bije Kamień) to wydawnictwo, program edukatorski, latająca biblioteka i kolektyw twórców. Działalność kolektywu jest odpowiedzią na niedosyt instytucji, które mogłyby w nieskrępowany sposób zaoferować młodym twórcom pomoc w realizacji ich projektów.  Uważamy, że posługiwanie się obrazem w dzisiejszych czasach jest umiejętnością społeczną, w związku z tym granica pomiędzy uznanym twórcą a amatorem zaciera się, pozostawiając dużo przestrzeni na dyskurs. W konsekwencji – chcemy dać równorzędny głos nieznanym a naszym zdaniem interesującym twórcom.
www.paperbeatsrock.org
www.facebook.com/papierbijekamien

www.empresseart.com [3]
www.lacznik.to [2]

WYMAGANIA I REKRUTACJA:
Uczestnicy w zgłoszeniu muszą zaprezentować min. 15 zdjęć/obrazów przesyłając je wraz z eksplikacją pomysłu lub projektu (to dla nas naprawdę ważne!), krótkim biogramem i numerem telefonu na adres: info@paperbeatsrock.org [4]. Waga paczki nie może przekraczać 20 MB.

Rekrutacja ma charakter dwuetapowy:
Etap I – konkurs zgłoszeń (wyniki 22.05)
Etap II – rozmowa indywidualna (wyniki 28.05)

Warsztaty prowadzone są w języku polskim i/lub angielskim w zależności od zapotrzebowania. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu do dnia 28.05.2014 r. W przypadku odwołania uczestnictwa w warsztatach co najmniej 10 dni przez datą rozpoczęcia koszta będą zwracane.

Drukarnia Artystyczna Empresse [3], partner Fotofestiwalu 2014, wspiera projekty uczestników finansuje produkcję jednej wybranej konkursowo makiety (w formie jednorazowego stypendium, którego kryterium będą zarówno walory projektowe jak i ujęcie tematu. Wyboru dokonują przedstawiciele drukarni) oraz oferując dofinansowanie pozostałych projektów. Szczegóły współpracy będą ustalane indywidualnie.