- Fotofestiwal 2014 - http://www.fotofestiwal.com/2014 -

Miejsce fotografii w historii sztuki, Lech Lechowicz

Dyskusja zahaczająca o publikację Lecha Lechowicza Historia fotografii 1839-1939. Pierwsze sto lat historii fotografii będzie tu punktem wyjścia do dyskusji wokół miejsca fotografii w historii sztuki, ze szczególnym naciskiem na obecność polskiej fotografii w szeroko pojętym obiegu sztuki i we współczesnej edukacji o sztuce. W dyskusji wezmą udział studenci, doktoranci i wykładowcy Katedry Fotografii PWSFTviT. Dyskusja połączona z promocja książki Historia fotografii 1839-1939 Lecha Lechowicza. Publikacja nagrodzona – Nagroda Dziennikarzy w konkursie SWSW na najlepszy podręcznik akademicki 2013.

Lech Lechowicz  – urodzony w roku 1952, w Łodzi. Wieloletni kurator zbiorów fotograficznych Muzeum Sztuki w Łodzi, historyk mediów. Od roku 1978 jest członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Obecnie zajmuje się historią i teorią fotografii, a także filmem, video i technikami cyfrowymi. Autor kilkudziesięciu prac, artykułów, recenzji i tekstów krytycznych w katalogach wystaw dotyczących problemów sztuki nowoczesnej XX wieku, szczególnie wzajemnych relacji między tradycyjnymi dyscyplinami artystycznymi a nowymi mediami  (m.in. autor publikacji: Fotoeseje. Teksty o fotografii polskiej/2010 oraz Historii fotografii 1839 – 1939, cz. I/2012). Wykładowca PWSFTviT w Łodzi.


08.06, godz. 13.00
Art_Inkubator / sala teatralna
Tymienieckiego 3