ORGANIZATOR

WSPÓŁORGANIZATORZY

CENTRA FESTIWALOWE

GŁÓWNI PARTNERZY FESTIWALU

PATRONI MEDIALNI

OFICJALNY PARTNER MOTORYZACYJNY

Fotofestiwal jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Łodzi

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wsparcie finansowe Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki

Wsparcie finansowe the Mondriaan Fund

Wsparcie finansowe the Swiss Arts Council Pro Helvetia

OFICJALNY PARTNER HOTELOWY

PARTNERZY