Fotograficzna Publikacja Roku 2013

Jury Fotograficznej Publikacji Roku w składzie: Piotr Bekas, Joanna Kinowska, Paweł Rubkiewicz, Marta Szymańska, Paweł Szypulski, Jakub Śwircz, Zbigniew Tomaszczuk, Wojtek Wieteska, Honza Zamojski postanowiło nagrodzić i wyróżnić książki, które o klasę przewyższają te, które widzimy w księgarniach.

Zwycięzców wybrano spośród ponad 60 nadesłanych propozycji. To książki, które wnoszą nową jakość i jako projekty fotograficzne i jako obiekty. Są to publikacje, do których z chęcią wraca się, miło ogląda, czerpie się przyjemność z obcowania z nimi. Oceniano spójność koncepcji, ale także zawartość i formę. Analizowano czy okładka i dobór papieru współgra z zawartością.

ZWYCIĘZCA W KATEGORII KSIĄŻKA ROKU 2013, NAGRODA IM. KRZYŚKA MAKOWSKIEGO
Sputnik Photos, Miejsce odległe
red. Jacek Kopciński, oprac. graf. Ania Nałęcka/Tapir Book Design,
wyd. Centrum Nauki Kopernik, Warszawa 2012

Photostory_Fotorelacja_Fotofestiwal2013_120Zwycięzcą w kategorii Książka Fotograficzna Roku 2013 jest Miejsce odległe kolektywu Sputnik Photos, wydane przez Centrum Nauki Kopernik. Nagrodę zdobywa za nietuzinkowy projekt fotograficzny oraz udane poszukiwania nowych form wydawniczych. Zarówno zdjęcia jak i projekt graficzny zasługują na najwyższe uznanie. Warto zwrócić uwagę na to, jak projekt graficzny spaja prace wielu fotografów, jak tworzy spójną ramę, przy jednoczesnym zachowaniu odrębności i indywidualizmu każdego z artystów. Jest to niemal misja niemożliwa, świadcząca o dużej energii twórców i chęci eksperymentowania. Poszukiwania nowoczesnej, użytecznej i czytelnej formy obejmuje nie tylko ułożenie zdjęć na stronie, lecz jest wybiegiem absolutnym – od okładki/pudełka, poprzez dobór papieru do konkretnego projektu fotograficznego, wreszcie do wspólnej numeracji stron. Gratulujemy autorom tak udanej publikacji, a wydawnictwu Centrum Nauki Kopernik – świetnego efektu współpracy z kolektywem Sputnik. Wyróżnione pozycje cechuje ogromna dbałość o przedmiot oraz wyjątkowe i pierwszoplanowe traktowanie fotografii.

Pierwsze wyróżnienie
Waldemar Śliwczyński, Topografia ciszy, red. W. Śliwczyński, oprac. graf. Tomasz Wojciechowski, Wydawnictwo Kropka, Września 2012
Topografia ciszy Waldemara Śliwczyńskiego to przykład, jak klasyczny temat może zostać w niebanalny sposób potraktowany przez projektanta. Jest to książka o dość sentymentalnym charakterze, ale również na wskroś współczesna przez świadome i nowoczesne wykorzystanie rozmaitych drukarskich i introligatorskich rozwiązań. Znakomicie dobrany papier i format książki odpowiadający panoramicznym obrazom Śliwczyńskiego. Ponadto barwione brzegi, tłoczona okładka i inne detale sprawiają, że książka działa na wszystkie zmysły, a fotografie mają należytą oprawę

Drugie wyróżnienie
Czesław Olszewski, Warszawa nowoczesna. Fotografie z lat trzydziestych XX wieku
red. Łukasz Gorczyca, Piotr Jamski, Michał Kaczyński, Marta Leśniakowska
oprac. graf. Michał Kaczyński, wyd. Fundacja Raster, Warszawa 2012

Warszawa nowoczesna z fotografiami Czesława Olszewskiego wyróżnia się wśród książek „do czytania i oglądania”, gdzie zarówno tekst jak i fotografie uzupełniają się i w doskonale zaprojektowanym przedmiocie nabierają nowej jakości. Kluczowy okazał się sam projekt. Jego surowość podkreśla harmonię pomiędzy fotografią i tekstem.

Trzecie wyróżnienie
seria Żywe Archiwa
wyd. Fundacja Archeologia Fotografii, Warszawa 2012

Serię wydawniczą Żywe archiwa Fundacji Archeologii Fotografii wyróżniliśmy za interesujący projekt i świetny pomysł na spójną całość. Na serię składa się kilka książek, każda z nich została zaprojektowana w inny sposób. Łączy je format i rodzaj papieru, choć każda dotyczy bardzo różnych projektów wystawienniczych. Doceniamy w ten sposób prace Fundacji nad opracowaniem zbioru publikacji, nad wieloletnim procesem, który dał wspaniały efekt.

Wybór prac w kategorii Self-publishing przyniósł wiele pytań i wątpliwości. Kategoria „self-publishingu” jest trudna do zdefiniowania i wciąż trwa dyskusja nad wyznaczeniem konkretnych ram dla tego określenia. Pracując nad regulaminem konkursu, przyjęliśmy zasadę opartą na prawach autorskich do książki. Jeśli 100% praw zostaje przy autorze bądź autorach mówimy o „self-publishingu”. Wśród nadesłanych publikacji znalazły się książki, które trudno było porównywać ze sobą. Z jednej strony sporo z nich wydano dzięki grantom i dotacjom, te zaś wyróżniały się poważną redakcją, zatrudnieniem grafika, regularnym nakładem (setki egzemplarzy) i wreszcie, w pewnym sensie – rozmachem. Z drugiej zaś strony nadesłano wiele książek w niedużych edycjach, skromnie wydanych, gdzie autor nierzadko był jedyną pracującą nad publikacją osobą. W związku z taką różnorodnością, postanowiliśmy przyznać nagrodę im. Krzyśka Makowskiego jednej publikacji i nie przyznawać żadnych wyróżnień.

ZWYCIĘZCA W KATEGORII SELF-PUBLISHING 2013, NAGRODA IM. KRZYŚKA MAKOWSKIEGO
Michał Łuczak, Brutal
red. Ewelina Lasota, oprac. graf. Ania Nałęcka/Tapir Book Design

Photostory_Fotorelacja_Fotofestiwal2013_119Zwycięzca – Brutal Michała Łuczaka – jest znakomitą publikacją self-publishingową w najlepszym tego słowa rozumieniu: jest to książka znakomicie pomyślana do tego konkretnego projektu fotograficznego. Fotografie wraz z projektem graficznym świetnie się uzupełniają. Brutala nagradzamy za bycie brutalnym: wobec innych drobnych „selfowych” publikacji, wobec fotografii – zdjęcia rozdęte do rozmiarów wręcz wystawowych oraz wobec czytelników – książka zdaje się krzyczeć: patrzcie jak obraca się w gruz historia! Self-publishing w wydaniu Łuczaka jest poważną książką artystyczną, dopracowaną w każdym szczególe, nie jest tylko podsumowaniem projektu fotograficznego, ale nową jakością i wyrazem twórczym. W tej kategorii nie znaleźliśmy innej, która w tak bezapelacyjny sposób traktowałaby swoje medium.


Lista finalistów w konkursie na Fotograficzną Publikację Roku

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione zgłoszenia biorą udział w wystawie Fotograficzna Publikacja Roku 2013.
6.06, 19.00 WERNISAŻ WYSTAWY
08.06, 13.00 WRĘCZENIE NAGRÓD
OFF Piotrkowska, Piotrkowska 138/140

O konkursie


Fotofestiwal