Monika Szymańska-Chachuła

Przestrzeń pierwotnej natury

Pojęcie „przestrzeni” rozumiane jest tu dwojako. Po pierwsze, jako przestrzeń fizyczna, mierzona za pomocą czterech wymiarów. Drugi rodzaj przestrzeni to przestrzeń duchowa i sakralna. „Pierwotny” znaczy dla mnie tyle co pierwszy, podstawowy, taki który pozostał w niezmienionej formie. Pojęcie „natury” odnosi się do przyrody oraz oznacza zespół cech danego bytu.

Na cykl składa się dwanaście fotografii, prezentowanych w formie odbitek srebrowych na papierze barytowym.


GALERIA POD NAPIĘCIEM
Stefanowskiego 18/22, budynek A10

godziny otwarcia
pn-nd: 08.00-20.00

wernisaż: 04.06, godz. 15.15
wystawa czynna w dniach: 4-28.06