To coś

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

III Pracownia Fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu koncentruje swoje działania na zagadnieniach związanych z szeroko rozumianą sztuką rejestracji obrazu. Rzeczywistość rozszerzona, budowana dzisiaj na doświadczeniu powszechności nowych mediów, na innych niż do tej pory źródłach informacji, jak i w oparciu o wciąż na nowo redefiniowane fotograficzne środki wyrazu, przenika do obszaru tworzącego aktualne terytorium sztuki. Fotografia, będąca jednym z wielu narzędzi kultury medialnej, odnajduje swoje miejsce w kontakcie z tekstem, rysunkiem, rzeźbą, malarstwem, dźwiękiem, a przede wszystkim z obrazem ruchomym. Przeszukiwanie nowych rejonów wrażliwości, praca nad formą w ramach samodzielnej wypowiedzi, adaptacyjny i twórczy stosunek do przeszłości to zasadnicze elementy kształtowania osobowości artystycznej w III Pracowni Fotografii. Elementy te stanowią podstawy dialogu pomiędzy studentem a pedagogiem, płaszczyznę wymiany różnorodnych, służących sztuce, doświadczeń.


GALERIA FF
Traugutta 18

godziny otwarcia
wt-sb: 14.00-18.00
dodatkowo: 08-09.06 sb-nd: 12.00-18.00

wernisaż: 7.06, godz. 17.00
wystawa czynna w dniach: 7-29.06