Warsztaty Sputnik Photos
16/02/2015

Zapraszamy do udziału w warsztatach prowadzonych przez fotografów Sputnik Photos podczas najbliższej edycji Fotofestiwalu 2015 w Łodzi.

ZAŁOŻENIA WARSZTATU

Warsztat prowadzony jest przez czterech fotografów Sputnik Photos: Agnieszkę Rayss, Adama Pańczuka, Michała Łuczaka i Rafała Milacha.

Podstawą warsztatu będzie indywidualna praca uczestników nad realizacją własnego tematu w Łodzi. Każdy uczestnik będzie pracował pod okiem jednego z prowadzących oraz każdego dnia weźmie udział we wspólnych konsultacjach i prezentacjach z udziałem wszystkich prowadzących.

Liczba miejsc: 15-20 uczestników wyłonionych na podstawie oceny przesłanych portfolio.

Warsztat prowadzony jest w języku angielskim.

Koszt warsztatu: 400 Euro za osobę.*

PRZEBIEG WARSZTATÓW

Po przyjęciu na warsztat, na miesiąc przed jego rozpoczęciem, uczestnicy zgłaszają temat jaki chcieliby realizować podczas warsztatów w Łodzi. Do dnia rozpoczęcia zajęć mają czas na research i przygotowanie się do realizacji swojego tematu, w tym również zdobycie ew. pozwoleń na zrobienie zdjęć w miejscach niedostępnych publicznie.

Tematy powinny być wpisane w szeroko pojętą transformację Łodzi od miasta industrialnego do postindustrialnego, a więc dotyczyć mogą zarówno historii, samej transformacji, jak i współczesnej Łodzi. Mogą również interpretować ideę projektu drogi i podróży.

Warsztaty trwają przez 4 dni od 25 do 28 maja 2015, po ok. 6h dziennie.

Pierwszy dzień przeznaczony jest na wprowadzenie, inspiracje, omówienie tematów i wyników researchu uczestników, oraz na krótką prezentację uczestników oraz prowadzących.

Trzy kolejne dni warsztatów będą opierały się na intensywnej pracy nad własnym projektem. Uczestnicy zostaną podzieleni na 3-4 osobowe grupy, w których będą pracować pod okiem jednego z fotografów Sputnika. Każdego dnia wieczorem odbędą się wspólne pokazy zdjęć uczestników zrobionych danego dnia i omówienie ich przy całej grupie.

Ostatni dzień przeznaczony jest na dyskusję i edycję powstałych materiałów. Tego dnia  wieczorem zdjęcia zostaną zaprezentowane jako pokaz slajdów podczas otwarcia Fotofestiwalu.

KWESTIE ORGANIZACYJNE

Portfolio kandydata powinno składać się maksymalnie z 20 zdjęć (z 1-2 cykli fotograficznych) i być przesłane mailem razem z krótkim bio i krótkim opisem motywacji uczestnictwa w warsztacie (łącznie nie więcej niż 1500 znaków).

Portfolia prosimy wysyłać od 10 lutego do 20 kwietnia na adres sputnik@fotofestiwal.com.

Najpóźniej do 24 kwietnia uczestnicy otrzymają mailem informację o przyjęciu na warsztaty. Powstanie również lista rezerwowa. Prosimy uczestników  o wykonanie researchu i zgłoszenie tematu, jaki zamierzają zrobić przed rozpoczęciem warsztatów. W razie potrzeby możliwe jest otrzymanie oficjalnego pisma z Fotofestiwalu potwierdzającego udział w warsztacie. Technika pracy nad projektem jest dowolna, warunkiem jednak jest przygotowanie zestawu zdjęć do prezentacji podczas pokazu slajdów na zakończenie warsztatu. Opłatę za warsztat (400 Euro lub równowartość w złotych) należy wpłacić w całości również do 10 maja.

* Cena warsztatu nie obejmuje materiałów potrzebnych do realizacji projektu oraz kosztów pobytu w Łodzi. Organizatorzy mogą pomóc w zorganizowaniu noclegów.

SPUTNIK PHOTOS jest międzynarodowym stowarzyszeniem, założonym w 2006 roku przez fotografów z Europy Środkowej i Wschodniej. Fotografów Sputnika łączy chęć obserwacji i opisu otaczającego świata i doświadczeń życie w Europie Środkowo Wschodniej. Członkowie Sputnika to uznani fotografowie z Polski i krajów Europy Środkowej. Zorganizowali ważnych wystaw na świecie, a ich projekty były wystawiane w galeriach, festiwalach fotograficznych i publikowane w prasie na całym świecie.

Adam Pańczuk, mieszka w Warszawie. Podróżuje wszędzie, gdzie znajdzie interesujący temat. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W swoich pracach Pańczuk zadaje pytanie o tożsamość, świadomość i stosunek do świata ludzi, których spotyka na swojej drodze. Jest zdobywcą wielu nagród, m.in. Pictures of the Year International,  Magnum Expression Award, Grand Press Photo. Publikował w: National Geographic, Newsweek,  British Journal of Photography, Le Monde,  Esquire, OyodePez, Geo Magazine,  Polityka , Malemen, DF Gazeta Wyborcza, Przekrój.

Michał Łuczak mieszka w Katowicach.W 2010 roku otrzymał stopień magistra sztuki na Institute of Creative Photography in Opava, (Czech Republic), obecnie na studiach doktoranckich. Jest również absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku język hiszpański stosowany (licencjat). Jego prace były prezentowane m. in. na Fotofestiwalu w Łodzi, Miesiącu Fotografii w Krakowie oraz na wystawach zbiorowych w Hiszpanii, Niemczech, Holandii, Ukrainie, USA, i Japonii. Michał jest laureatem Magnum Expression Award (2009, wyróżnienie), Mio Photo Award (2010, Grand Prize) i Polskiej Fotograficznej Publikacji Roku (2013). Zajmuje się również edycją książek fotograficznych, kuratorowaniem wystaw i nauczaniem.

Agnieszka Rayss, współzałożycielka stowarzyszenia Sputnik Photos. Studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dwukrotna laureatka Picture of the Year, finalistka Hasselblad Masters Award, Lucie Foundation, Lens Culture Exposure Award. Otrzymała także wiele nagród w krajowych konkursach jak Newsreportaż, Gradn Press Photo,  BZWBK Press Photo, stypendystka Ministra Kultury i UM Warszawy. W swoich pracach pokazuje jak społeczeństwa Europy Wschodniej adaptują trendy światowej pop-kultury. Ostatnio pracuje także nad tematami związanymi z pejzażem i ekologią.

Rafał Milach, fotograf, mieszka w Warszawie. Laureat World Press Photo, POYI, zdobywca Magnum Foundation Emergency Grant. Miał indywidualne wystawy w Zachęcie i CO Berli. Wydał książki The Winners (GOST 2014), 7 Rooms (Kehrer 2011), In the car with R (Czytelnia Sztuki 2012) I Black Sea of Concrete (2013). Współzałożyciel Sputnik Photos.