Máté Bartha and Zuzana Lapitková

Common Nature - prezentacja książki

kurator: Zuzana Lapitková

Pierwsza książka Máté Bartha, węgierskiego artysty multimedialnego, zatytułowana Wspólna Przestrzeń rejestruje ludzkość przystosowaną do przestrzeni miejskiej, w której Budapeszt spełnia rolę typowego miasta-społeczeństwa. Miasto jest sportretowane nie tylko jako środowisko społeczności ludzkiej; miasto staje się dla owej społeczności lustrem. Miasto może też być postrzegane jako przeciwwaga dla dzikiej natury. Fotografia Wspólnej Przestrzeni nie mieści się w kategorii fotografii czysto dokumentalnej, autor nie waha się inscenizować sytuacji, które pozwalają mu zilustrować konkretne przesłanie. Obrazy tworzą w książce swoistą narrację, sugerując abstrakcyjną historię złożoną z wielokrotnie powtarzających się motywów. Koncepcja książki jest wspólnym dziełem autora i niezależnej słowackiej kuratorki sztuki, Zuzany Lapitkovej. Wspólna przestrzeń została wydana nakładem własnym, przy częściowym dofinansowaniu węgierskiego Ministerstwa Zasobów Narodowych.

Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim.