Roger Ballen i Robert J.C.Young

prowadzenie: Peggy Sue Amison

Roger Ballen jest jednym z najważniejszych współczesnych fotografów. Urodził się w Nowym Jorku, jednak od ponad 30 lat mieszka w RPA, gdzie początkowo, zgodnie z wykształceniem, pracował jako geolog. Wtedy powstały jego pierwsze, dokumentalne fotografie wynikające z zainteresowania osobnym światem małych miast (tzw. Dorps). Ballen przedstawia mieszkańców tych miasteczek i niedostępny świat znajdujący się za zamkniętymi drzwiami ich domów, których wnętrza są jedynymi w swoim rodzaju kolekcjami osobliwości.

Robert C. J. Young jest brytyjskim teoretykiem postkolonializmu, krytykiem kultury i historykiem.
Young jest redaktorem kwartalnika Interventions: International Journal of Postcolonial Studies (Interwencje: międzynarodowy magazyn studiów postkolonialnych). W 2013 roku został wybrany Członkiem Korespondencyjnym Akademii Brytyjskiej.