Płynność obrazu

projekt kuratorski Konrada Kuzyszyna

Kurator: Konrad Kuzyszyn

Projekt kuratorski pod tytułem Płynność obrazu wyniknął z potrzeby przeanalizowania, w jakiej kondycji znajduje się obecnie obraz rejestrowany. Mało istotny jest tu podział na fotografię i obraz ruchomy. Istotnym natomiast fakt ich dopełniającego się wzajemnie istnienia w jednej przestrzeni, oraz specyfika medialna, która dość późno doczekała się akceptacji w polskich uczelniach artystycznych.

To, co obecnie nazywamy intermedialnością, skupia się właśnie na łączeniu i przenikaniu obrazów, negocjowaniu pojęć i technik. Są to przede wszystkim obrazy rejestrowane, które cechuje hybrydalność form prezentacji.

Penetrują i asymilują coraz szersze pola technologiczne, wzbogacone o przestrzeń internetu, tworząc nowe formuły i języki wizualne. Płynność obrazu oznacza też płynność kategorii, która zmusza do zredefiniowania takich rudymentarnych pojęć, jak: kadr, ruch, przestrzeń, czas rejestracji czy płaszczyzna obrazowania.

Wystawa składa się z prac dobieranych intuicyjnie, bez klucza tematycznego czy formalnego. Założeniem jest zbudowanie w przestrzeni wystawy sieci znaczeń, z węzłów narracji poszczególnych prac, prezentujących różne postawy i sposoby użycia medium. Zaprosiłem do projektu artystów, których dane mi było poznać osobiście, przez co wystawa staje się dla mnie istotnym konfrontowaniem tego co znam, z ryzykiem budowania nowego znaczenia.


GALERIA FF & GALERIA IMAGINARIUM
Traugutta 18

godziny otwarcia
wt-sb: 14.00-18.00
dodatkowo: 08-09.06 (sb-nd): 12.00-18.00 / 14-15.06 (sb-nd): 12.00-19.00

wernisaż: 06.06, godz. 17.00
wystawa czynna w dniach: 07.06-15.06