Jan Brykczyński

Boiko

Wychowałem się w dużym mieście i może dlatego od zawsze intrygowało mnie życie małych wiejskich społeczności. Bojkowska wieś w Ukraińskich Karpatach stała się urzeczywistnieniem moich wyobrażeń o wiejskiej idylli. Tym, czego szukałem wracając tam wielokrotnie przez 3 lat, była atmosfera i motywy przypominające mi bajki, których słuchałem jako dziecko w sąsiedniej Polsce, w której granicach przed wojną leżała fotografowana wieś.

Europejska kultura ma swoje wspólne wiejskie korzenie, ale coraz rzadziej mamy do nich dostęp i coraz mniej jesteśmy ich świadomi. Nieczęsto też zdarza nam się je oglądać w tak pełnej i archetypicznej postaci, jak ma to jeszcze miejsce w Karpatach. Żyjemy w dekadzie, w której przekroczyliśmy symboliczną datę, od kiedy więcej ludzi na świecie mieszka w miastach niż na wsi a nasza więź z wiejskim światem systematycznie słabnie.

W naszym myśleniu stajemy się racjonalni, logiczni i technologiczni. Stajemy w opozycji do wiejskiego sposobu myślenia, w którym związki przyczynowo skutkowe są inaczej tłumaczone. Tam zdarzenia w pierwszym rzędzie mają przyczyny magiczne, myśli mają moc sprawczą, biała magia zmaga się z czarną a dobro ze złem. Echa tego świata odnajdujemy juz tylko w bajkach. Pięknych, groźnych, niby jeszcze dzieciom potrzebnych ale już coraz mniej zrozumiałych i coraz rzadziej opowiadanych.

Jan Brykczyński (ur. 1979) zajmuje się fotografią dokumentalną. Wychowany w dużym mieście, za główną inspirację swoich prac uznaje życie małych społeczności wiejskich, oddalonych od wielkich ośrodków miejskich. Często skupia się na peryferiach regionu Europy Wschodniej. Studiował fotografię w łódzkiej filmówce oraz w praskim FAMU. Jest współzałożycielem Międzynarodowego Stowarzyszenia Fotografów Sputnik Photos. W 2013 roku został wybrany finalistą prestiżowej nagrody Syngenta Photography Award, a w 2012 zdobył Sony World Photography Award.

Spotkanie będzie przeprowadzone w języku polskim.


OFF PIOTRKOWSKA
Centrum Festiwalowe
Piotrkowska 138/140

godziny otwarcia
6.06 (czw): 18.00-22.00
7.06-16.06 (pn-nd): 11.00-20.00
rozpoczęcie zwiedzania możliwe do godz. 19.00

wernisaż: 6.06, godz. 19.00
wystawa czynna w dniach: 6-16.06