Domówka – Nasza Wspólnotowość?

Wystawa-Proces z udziałem studentów ASP w Łodzi, ASP w Warszawie i Politechniki Łódzkiej

UCZESTNICY:
ASP w Łodzi, Katedra Multimediów:

Anita Osuch – Pracownia Fotografii II – dr hab. Marek Domański

ASP w Warszawie, Wydział Sztuki Mediów i Scenografii:
Antonina Konopielska – Pracownia Fotografii Wydawniczej, prof. Janusz Fogler, dr Maria Pyrlik,
Hanna Linkowska – Pracownia Narracji Fotograficznej, dr hab. Prot Jarnuszkiewicz prof. ASP

Politechnika Łódzka, Instytut Architektury Tekstyliów:
Bogumiła Adamczyk, Aneta Chaładyniak, Jadwiga Lenart, Paulina Lewandowska, Magdalena Pietruszka,
Marta Pluta, Barbara Rochowczyk – Koło Naukowe Sztuk Wizualnych – dr Aurelia Mandziuk

Projekt skład się z szeregu indywidualnych działań, które skupione w jednym czasie i miejscu tworzą swego rodzaju „wielogłos” na temat wspólnotowości. W projekcie biorą udział studenci ASP w Łodzi- Katedra Multimediów, ASP Warszawa-Wydział sztuki Mediów i Scenografii, oraz Koło Naukowe Sztuk Wizualnych Politechniki Łódzkiej.


Galeria LINIE ARTE-Sztuka, Eksperyment, Zmiana
ul. Piotrkowska 33 m. 25

godziny otwarcia
6-9.06 (czw.-nd): 15.00-18.00

wernisaż: 5.06, godz. 20.00
wystawa czynna w dniach: 6-9.06