House Party – our Community-ness?

Exhibition-Process

PARTICIPANTS:
ASP w Łodzi, Katedra Multimediów:

Anita Osuch – Pracownia Fotografii II – dr hab. Marek Domański

ASP w Warszawie, Wydział Sztuki Mediów i Scenografii:
Antonina Konopielska – Pracownia Fotografii Wydawniczej, prof. Janusz Fogler, dr Maria Pyrlik,
Hanna Linkowska – Pracownia Narracji Fotograficznej, dr hab. Prot Jarnuszkiewicz prof. ASP

Politechnika Łódzka, Instytut Architektury Tekstyliów:
Bogumiła Adamczyk, Aneta Chaładyniak, Jadwiga Lenart, Paulina Lewandowska, Magdalena Pietruszka,
Marta Pluta, Barbara Rochowczyk – Koło Naukowe Sztuk Wizualnych – dr Aurelia Mandziuk

Project consists of the sequence of individual actions, which all concentrated in the same time and place are creating a kind of “polyphony” of community. Paticipants of the project are all students of Academy of Fine Arts and Design in Łódź – Department of Multimedia, Academy of Fine Arts Warszawa – Department of the Art Media and the Stage Setting, and students – memberts of the Researchers circle of Visual Arts of the Łódź Technical University.


Galeria LINIE ARTE-Sztuka, Eksperyment, Zmiana
ul. Piotrkowska 33 m. 25

opening hours
6-9.06 (Thu-Sun): 3 pm. – 6 pm.

opening: 5.06, 8 pm.
exhibition is held: 6-9.06