Paper Beats Rocks

Cykl warsztatów (trzy 2-dniowe spotkania)     

Prowadzący: Kolektyw Paper Beats Rocks
Termin: 14-15.06.2014
Czas trwania: 10.00-22.00
Miejsce spotkania: Łącznik, Wi-Ma, Piłsudskiego 135
Limit miejsc: 7 osób
Opłata: 600 zł (obejmuje: cykl warsztatowy, konsultacje zdalne, materiały: próbne wydruki i stykówki, przekąski oraz napoje podczas zajęć; opłata nie obejmuje: dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia oraz kosztu produkcji makiet)
BRAK WOLNYCH MIEJSC

Warsztaty są skierowane do fotografów lub innych twórców używających tego medium, będących na średnim lub zaawansowanym etapie realizacji swojego materiału i mających wstępny zarys historii, którą chcieliby opowiedzieć i dla której szukają formuły: książki, zina, pamfletu, etc. Zgodnie z ideą PBR zajęcia odbywają się w formie zdecydowanie ahierarchicznej struktury poziomej, a nie kursu mistrzowskiego, co oznacza, że stawiają w równym stopniu na pracę indywidualną i kolektywną. Niekiedy bardziej niż wykład potrzebna nam jest dyskusja, zapał i atmosfera intensywnej pracy, żeby przełamać impas – wiemy to z własnych doświadczeń. To z kolei szansa na swobodną wymianę i wzajemną inspirację.” Na zajęcia teoretyczne i praktyczne złożą się m.in. fotoedycja, prowadzenie narracji a fizyczne aspekty realizacji, obróbka, korekta barwna, podstawy projektowania i zagadnień druku, zajęcia introligatorskie, historia kultury DIY i self-publishingu, socjologia wizualna oraz aspekty publikowania własnym nakładem.

PRZEBIEG

Warsztat zostanie poprowadzony w formie trzech dwudniowych spotkań. Uczestnicy indywidualnie i z członkami zespołu, zdalnie i na zajęciach, będą pracowali nad wybranym przez siebie materiałem i przejdą przez cały proces przygotowania własnej publikacji oraz związanych z tym zagadnień aby finalnie przygotować i uszyć makiety swoich książek.” Przebieg:” „Zajęcia rozpoczynamy wykładem z pogranicza socjologii wizualnej, a myślą przewodnią jest potrzeba osadzania historii w kontekstach i możliwość podkreślania znaczeń przy świadomym wyborze środków technicznych.

Naszym zdaniem fotografia jest dziś przede wszystkim umiejętnością społeczną, a różnica między amatorem i artystą (kompulsywną rejestracją i świadomym działaniem) gwałtownie zaciera się i uniemożliwia przekazanie intencji, gdy pozbawić obraz komentarza. Wpisując się w etos kultury DIY prezentujemy na przykładach, jak duże znaczenie dla opowiadanej historii ma forma, sekwencja obrazów, zabiegi narracyjne i techniczne, związane z technologią druku, strukturą papieru czy szwu. Jednocześnie, mowa o przewartościowywaniu tradycyjnego podziału twórców na inscenizujących i podglądających.

Dalsza część dnia upłynie na wzajemnym zapoznaniu, prezentacjach materiałów uczestników i dyskusjach o kierunkach, w których ich przyszłe publikacje mogę się rozwijać, odsyłając do autorów, akcji i publikacji ze świata. Na miejscu dostępna jest nasza biblioteka oraz zbiory cyfrowe. Każdy uczestnik ma prowadzących do dyspozycji zarówno podczas warsztatów jak i zdalnie, konfrontując materiał w grupie i indywidualnie, rozwijając materiał również miedzy zajęciami.”

Kolejny etap to rozpoczęcie pracy nad sekwencją i ten będzie trwał już aż do ostatecznego zamknięcia materiału i druku. Ponieważ projekty praktycznie nigdy nie ewoluują jednotorowo od tego momentu, na bieżąco, omawiamy sposoby prowadzenia historii, kompozycji, czy zagadnienia technologii indywidualnie z każdym uczestnikiem dając możliwie najszersze spektrum wiedzy. W zależności od poziomu zaawansowania wprowadzamy do obsługi niezbędnych programów oraz precyzujemy przydatną w temacie wiedzę. Stajemy się zatem laboratorium.

Metodą prób i błędów, na bieżąco konfrontując efekty z innymi oraz angażując się w materiały współuczestników prowadzimy do kolektywnej pracy, której podsumowaniem będą: wiedza, warsztat i umiejętność stawiania sobie właściwych pytań – jako punkt wyjścia do szukania własnego języka. Warsztaty prowadzone są w języku polskim i/lub angielskim w zależności od zapotrzebowania.

Paper Beats Rocks (Papier Bije Kamień) to wydawnictwo, program edukatorski, latająca biblioteka i kolektyw twórców. Działalność kolektywu jest odpowiedzią na niedosyt instytucji, które mogłyby w nieskrępowany sposób zaoferować młodym twórcom pomoc w realizacji ich projektów.  Uważamy, że posługiwanie się obrazem w dzisiejszych czasach jest umiejętnością społeczną, w związku z tym granica pomiędzy uznanym twórcą a amatorem zaciera się, pozostawiając dużo przestrzeni na dyskurs. W konsekwencji – chcemy dać równorzędny głos nieznanym a naszym zdaniem interesującym twórcom.
www.paperbeatsrock.org
www.facebook.com/papierbijekamien

www.empresseart.com
www.lacznik.to

WYMAGANIA I REKRUTACJA:
Uczestnicy w zgłoszeniu muszą zaprezentować min. 15 zdjęć/obrazów przesyłając je wraz z eksplikacją pomysłu lub projektu (to dla nas naprawdę ważne!), krótkim biogramem i numerem telefonu na adres: info@paperbeatsrock.org. Waga paczki nie może przekraczać 20 MB.

Rekrutacja ma charakter dwuetapowy:
Etap I – konkurs zgłoszeń (wyniki 22.05)
Etap II – rozmowa indywidualna (wyniki 28.05)

Warsztaty prowadzone są w języku polskim i/lub angielskim w zależności od zapotrzebowania. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu do dnia 28.05.2014 r. W przypadku odwołania uczestnictwa w warsztatach co najmniej 10 dni przez datą rozpoczęcia koszta będą zwracane.

Drukarnia Artystyczna Empresse, partner Fotofestiwalu 2014, wspiera projekty uczestników finansuje produkcję jednej wybranej konkursowo makiety (w formie jednorazowego stypendium, którego kryterium będą zarówno walory projektowe jak i ujęcie tematu. Wyboru dokonują przedstawiciele drukarni) oraz oferując dofinansowanie pozostałych projektów. Szczegóły współpracy będą ustalane indywidualnie.