Grupa Artystów Głuchych, “Wszędzie i nigdzie”

“Zanim nastąpi gdzieś tam, coś tam, jesteśmy w drodze. Dążymy do pewnego celu przybliżając się do niego lub (bywa i tak) oddalając się. Możemy być wszędzie, ale też i nigdzie. Nasze położenie ulega zmianie, nawet gdy pozostajemy bierni, całe nasze otoczenie posuwa się do przodu- chcąc nie chcąc – nasza podróż trwa. Podróż to proces, stan, który ulega zmianie, przybliża nas do pewnych wniosków, refleksji. Nawet jeśli wracamy do punktu wyjścia, nasza świadomość ulega zmianie.

Zatem bon voyage!”