ORGANIZATOR
Fundacja Edukacji Wizualnej

ul. Tymienieckiego 3
90-365 Łódź
tel./fax: +48 42 684 20 95
www.fotofestiwal.com
info@fotofestiwal.com

Krzysztof Candrowicz – Dyrektor
Michał Piernikowski
– Wicedyrektor
Marta Szymańska
– Dyrektor Programowy
Maja Kudlińska
– Dyrektor Wykonawczy

DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI ORAZ SPONSORAMI
Emilia Kołowacik
– Dyrektor ds. Rozwoju
Olga Łosiak
– Koordynator ds. Współpracy z Partnerami

DZIAŁ PROMOCJI
Aleksandra Kietla
– Dyrektor Działu Promocji, Rzecznik Prasowy
Katarzyna Dobrzańska
– Koordynator Produkcji Reklamowej, Tłumaczeń oraz Redakcja Katalogu i Tekstów
Katarzyna Zawada
– Koordynator Działań w Internecie

DZIAŁ KOORDYNACJI
Andrzej Sieczkowski
– Koordynator Wystawy „Obraz Zmian”, Grand Prix oraz Spotkań Autorskich
Wiktor Szkopek
– Koordynator Wystaw Towarzyszących, Pokazów Slajdów, Imprez i Bankietu
Magda Herbst
– Koordynator Warsztatów, Gości i Wolontariatu
Agnieszka Gernand
– Koordynator „Meeting Point” – Międzynarodowego Przeglądu Portfolio
Tomasz Włodarczyk i Szczepan Dyszewski
– Koordynatorzy Biura Festiwalowego
Michał Chojnacki
– Koordynator Czytelni oraz Fotospacerów
Aleksandra Siemieniuk, Magda Piskorczyk AMAN IMAN TEAM –
Pokazy Slajdów

DZIAŁ TECHNICZNY
Tomasz Krukowski
– Kierownik Działu Technicznego
Maciej Kobalczyk
– Koordynator Centrum Festiwalowego
Wojciech „Budzik” Górniak
– Koordynator Techniczny

KSIĘGOWOŚĆ
Anna Gacka, Małgorzata Michałus

OBSŁUGA PRAWNA
Marcin Pajchert

 

WSPÓŁORGANIZATOR
Fabryka Sztuki w Łodzi

Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź
tel./fax: +48 42 646 88 65
www.fabrykasztuki.org
info@fabrykasztuki.org

Maciej Trzebeński Dyrektor Naczelny
Tomasz Rodowicz
Dyrektor Artystyczny
Maria-Magdalena Sobczyk
Rzecznik Prasowy

Ortografika Projekty graficzne / www.ortografika.eu
Lidex –
Tłumaczenie, weryfikacja, korekta / www.lidex.com.pl
Drukarnia Poligraf –
Druk / www.poligraf.net.pl