W ramach bloku „I*NETWORK. Human Connection” proponujemy dwa cykle spotkań i prezentacji.

Komentarzem do programu Collective Space będą piątkowe i sobotnie (11-12.05) spotkania z przedstawicielami wybranych kolektywów oraz dwie prezentacje inicjatyw niepokazywanych w ramach cyklu prezentacji. W niedziele będzie można porozmawiać z kuratorami i artystami wystawy Obraz zmian.

11.05 PIĄTEK
Collective Space
15.00-16.00 PIECE OF CAKE, Network of Contemporary Images, prezentuje: Gergely Laszlo
16.00-17.00 kolektyw: SPUTNIK PHOTOS, prezentują: Jan Brykczyński, Agnieszka Rayss
17.00-18.00 spotkanie z Louise Clements i Yasminą Reggad

PIECE OF CAKE
Międzynarodowa sieć skupiająca 40 fotografów z całego świata. Coroczłonkowie POC spotykają się podczas warsztatów w różnych częściach świata. Międzynarodowe spotkania mają przede wszystkim na celu wspólną pracę twórczą i edukację. Prowadzą warsztaty, dyskusje i panele dyskusyjne. Współpracują z różnymi grupami odbiorców, a podczas spotkań widzowie mogą obserwować prace twórczą w procesie. www.pocproject.com

SPUTNIK PHOTOS
Sputnik Photos to międzynarodowy kolektyw utworzony przez fotoreporterów z Europy Środkowo-Wschodniej. Poprzez nasze projekty badamy znane nam dobrze codzienne życie i dokumentujemy je, działając głównie w miejscu, skąd pochodzimy – w Europie. Przyglądamy się światu wokół nas i staramy się go zrozumieć. Patrząc uważnie poszukujemy tego, co jest ukryte za fasadą rzeczy i zjawisk. Aby poszerzać horyzonty naszego spojrzenia, zaprosiliśmy dziennikarzy i grafików do współpracy. Zrealizowaliśmy wspólnie projekty, które zakończyły się publikacjami prasowymi, książkami i wystawami. Cieszy nas współdziałanie z tymi, którzy podzielają nasze zainteresowania, z którymi łączy nas podobna perspektywa spojrzenia na rzeczywistość i opisywania jej. W naszych działaniach staramy się także pomagać innym organizacjom oraz debiutującym fotografom w realizowaniu ich projektów i wizji. Fotografowie Sputnik Photos pracowali w wielu krajach świata. Ich zdjęcia były publikowane między innymi w Time, Newsweek, Stern, Sunday Times Magazine, The New York Times, Le Monde 2. Są także zdobywcami licznych nagród konkursów fotografii prasowej, takich jak World Press Photo, Pictures of the Year International and the Canon AFJ Female Photojournalist Award.

Louise Clements i Yasmina Reggad
Louis Clements jest współzałożycielką, kuratorem i dyrektor artystyczną Międzynarodowego Festiwalu Fotografii (www.formatfestival.com) w Derby, w Wielkiej Brytanii. Yasmina Reggad jest niezależną kuratorką i twórczynią organizacji Photo-Festivals, która prowadzi program rezydencji artystycznych i organizuje szereg wydarzeń związanych z fotografią (spotkania, dyskusje, przeglądy portfolio). Wspólnie, rozpoczęły międzynarodowe spotkania i wystawę kolektywów Collectives Encounter (www.collectivesencounter.wordpress.com), które odbywają się w ramach festiwalu Format. Opowiedzą o swoich doświadczeniach w pracy z kolektywami z Europy i Azji oraz prowadzonych wspólnie projektach z udziałem kolektywów fotograficznych.

12.05 SOBOTA
Collective Space
13.30-14.30 kolektyw: VERSO, prezentuje: Olga Kravets

VERSO
Rosyjski kolektyw fotograficzny założony w 2009 r. Skupia pięciu fotografów dokumentalnych, których głównym założeniem jest opowiadanie o zmianach społecznych. Olga Kravets zaprezentuje projekt Grozny: dziewięć miast, opowie o procesie powstawania i genezie projektu. versoimages.com

13.05 NIEDZIELA
13.00-14.00 OPROWADZANIE KURATORSKIE Obraz zmian, Willa Grohmana, Tylna 9/11
14.30-17.30
SPOTKANIA Obraz zmian: Gergely Laszlo, Bill Kouwenhoven, Daya Cahen, Willa Grohmana, Tylna 9/11

Cykl spotkań wokół wystawy Obraz zmian rozpocznie się oprowadzaniem kuratorskim, podczas którego Gergely Laszlo i Bill Kouvenhowen opowiedzą o idei wystawy, o procesie jej powstawania i o wybranych przez siebie projektach. Ciekawym kontekstem dla wystawy będzie także prezentacja ostatniego projektu kolektywu Gergely Laszlo Yad Hanna – The Collective Man   w swoich założeniach bliskiego ideom wystawy Obraz zmian. Cykl zakończy się dyskusją wokół tematów poruszanych w ramach wystawy: współpracy artysty z lokalnymi społecznościami,  roli artysty we współczesnym społeczeństwie, projektów site-specific i context-specific, w których fotografia staje się narzędziem badania i nawiązywania kontaktów, o metodach współpracy i networkingu we współczesnych praktykach artystycznych.

14.30-14.45 – Bill Kouwenhoven, wprowadzanie
14.45-15.30 – Roman Babjak, prezentacja projektu Lucii Nimcovej Unofficial
15.30-16.15 – Gergely Laszlo, prezentacja projektu Yad Hanna – The Collective Man
16.15-16.35 – Marcin Polak
16.35-17.05 – Bill Kouwenhoven, prezentacja projektów Shimona Attie
17.05-17.30 – dyskusja