TAK DALEKO, TAK BLISKO! (2011)

Projekt „Tak daleko, tak blisko!” jest wynikiem 3 lat pracy, a zarazem punktem rozpoczynającym fotograficzną twórczość artysty. Stanowi subiektywny obraz postradzieckiej rzeczywistości, w którym artysta starał się uniknąć banalnych spostrzeżeń, jakie często można spotkać w publikacjach agencji prasowych i magazynach. Zamiast tego skoncentrował się na elementach, które są zazwyczaj pomijane. Mimo to, projekt ten jest bardziej sztuką niż dokumentacją. Wyobcowanie społeczeństwa oraz jednostki jest tu zarówno motywem przewodnim, jak i przedmiotem analizy. Rogalev stara się wykorzystywać to poczucie, jako narzędzie umożliwiające tworzenie obrazów wychodzących poza ten obszar oraz dotarcie do głębszej tajemnicy życia.

W postradzieckiej rzeczywistości, w której dominują zjawiska rozpadu i utraty ideałów, motyw ten nabiera jeszcze głębszego znaczenia. Życie obserwowane z boku może być przejrzyste, bezbolesne i piękne, ale przestaje być prawdziwym życiem. Sztuka zamienia się w farsę, gdy traci kontakt z rzeczywistością. Projekt „Tak daleko, tak blisko!” jest próbą przezwyciężenia poczucia izolacji i wyobcowania. Oba te zjawiska stają się obiektami zainteresowania. Wyobcowanie jest obserwowane z boku, podczas gdy świat staje się spektaklem o spektaklu oraz snem we śnie. Wszystko to dzieje się na tle różnych miejsc na ziemi, które nadają tym zjawiskom historycznego znaczenia. Z czasem spektakl zaczyna sam siebie pochłaniać, a wyobcowanie, pomnożone przez wyobcowanie, traci swoje znaczenie i zamienia się w próbę dotarcia głębiej, uchwycenia tajemnicy, która jest obecna w każdej chwili naszego istnienia. Jest to moment, w którym sztuka staje się życiem, a życie sztuką. Stanowimy integralną część wszechświata. Jesteśmy jego ucieleśnieniem i personifikacją. Niezależnie od tego, jak odległe i obce wydaje się nasze życie, zawsze jest bardzo blisko nas. Musimy tylko zwrócić się ku niemu.

Egor Rogalev
urodził się w 1980 r. w Leningradzie (Rosja), mieszka w Rosji
egorrogalev.com

Egor Rogalev po raz pierwszy zetknął się z fotografią podczas studiów na wydziale dziennikarstwa Państwowego Uniwersytetu w Saint Petersburgu. Praca w zawodzie projektanta i fotoedytora utwierdziła go w przekonaniu, że fotografia jest dla niego niezwykle ważna, zarówno jako zjawisko, jak i narzędzie umożliwiające samospełnienie. Przekonanie to sprawiło, że Rogalev postanowił całkowicie poświęcić się realizacji własnych projektów. W styczniu 2011 r., podczas Arte Fiera w Bolonii we Włoszech, odbyła się jego pierwsza indywidualna wystawa. Następnie pojawiły się publikacje, zarówno w rosyjskich, jak i zagranicznych magazynach. W lutym 2012 r. projekt „Tak daleko, tak blisko!” został zaprezentowany w galerii FotoDepartament w Petersburgu.

 

KLUB JAZZGA
Piotrkowska 17

pokaz slajdów: 12.05,  godz. 21.30