PRZECIEK (2011)

„Przeciek” to próba zwizualizowania pojęć, stanów i zjawisk związanych z kondycją człowieka. To cykl o niepewności świata, niestabilnej iluzji rzeczywistości, fałszywych pragnieniach. Interesuje mnie jaki jest i jak działa świat marzeń, a także jak bardzo zmienia się on pod wpływem i naciskiem rzeczywistości. Konflikt pomiędzy tym, kim człowiek chciałby być a tym, kim jest. Interesuje mnie również, jakie jest i jak głęboko sięga wykrzywienie relacji między współczesnym człowiekiem a światem, naturą.

Seria ta jest pracą dyplomową zrealizowaną pod kierunkiem prof. Grzegorza Przyborka w PWSFTviT. Projekt zrealizowany przy udziale środków z programu stypendialnego Marszałka Województwa Łódzkiego.

„Kiedy patrzymy na fotografię z perspektywy jej historii wydaje się, że odkryła już wszystko, że niczego nowego już nie odkryje. Alex Katz (artysta malarz amerykański) powiedział: Obraz [myślowy] poprzedza fotografię. Więc granice możliwości w fotografii może wyznaczać tylko nasza wyobraźnia. Każda fotografia wymusza na nas dialog wewnętrzny, pewnego rodzaju dyskurs pomiędzy wyobraźnią a tym co przedstawia. Dlatego ostatnie prace Ani Orłowskiej pt. „Przeciek” wymagają od widza otwartych oczu i umysłu. Są wieloznaczne, nie odbijają potocznej rzeczywistości. Pozornie statyczne, ale jednak nie zatrzymane w bezruchu. Każda fotografia w tej serii, wyznacza swój obszar pojęć oraz swój czas, utrzymujący w napięciu nasze postrzeganie i zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi obrazami. Stykamy się z dziwnym paradoksem – mechaniczna reprodukcja rzeczywistości, produkt naszej cywilizacji miesza się z obrazem myślowym, z pewnego rodzaju widmem. Tak przecież rodzi się mit, który w fotografiach Ani Orłowskiej staje się wiarygodny, właśnie dzięki jej fotografii.”

Grzegorz Przyborek

MIEJSKI PUNKT KULTURY PREXER – UŁ
Pomorska 39/41
godziny otwarcia
pn-pt: 12.00-18.00
dodatkowo: 12-13.05 (sb-nd) 12.00-18.00

wernisaż: 11.05, godz. 21.00
wystawa czynna w dniach: 11-20.05