ŁÓDŹ – PORTRET WIELOKROTNY (2006-2011)

Kurator: Karol Jóźwiak

Rzetelna praca portrecisty, dobrze wykonana fotografia i zwięzła koncepcja – oto wszystko, co proponuje holenderska fotograf Inge Hondebrink. Cała reszta, czyli istota tej pracy, to zasługa samej rzeczywistości, która nadaje tej dokumentacji wielowymiarowe znaczenie. Fotograficzną serię można odczytać jako opowieść o miejscu, które z ziemi obiecanej staje się ziemią zapomnianą, o ludziach, którzy trwają w tym mieście mimo wszystko, wierząc w wyjątkowość Łodzi i tworząc z niej coraz dziwniejszy i tajemniczy twór.

Portret jest zagadnieniem intrygującym. Odczytywany w różnych kontekstach uwidacznia coraz to nowe treści i problemy. Portret nosi w sobie tajemniczą, niedającą się do końca odkryć, relację człowieka z otoczeniem. Ukazuje go nie tylko takim, jakim jest, ale też takim, jakim chciałby być postrzegany. Portret umieszcza człowieka w kontekście czasu i miejsca, w kontekście sytuacji historycznej. Opowiada nie tylko o portretowanym człowieku, ale o całym tle, na którym się pojawia, o miejscu w którym się znalazł. Tło portretu staje się jednocześnie tłem historycznym, pewną narracją dotyczącą „tu i teraz” portretowanego.

Inge Hondebrink, świadoma tego potencjału portretu, używa go do opowiedzenia pewnej historii. Tłem jej portretów jest Łódź. Chce odkryć „czym” jest to miasto, pełne sprzeczności i dziwności. Malarze, filmowcy, fotograficy, muzycy, działacze kultury są według niej grupą, w której problem tworzenia tożsamości i specyfiki miasta staje się najbardziej widoczny. Każda z postaci prezentowana w tej serii ukazuje nam Łódź, wraz z jej złożonością i problematycznością, optymizmem i sympatią, ale też borykaniem się z jej odrzuceniem i chłodem. Portrety tych ludzi to jednocześnie pojedyncze historie uwikłania się w to miasto, stania się, świadomie lub nie, częścią jego teraźniejszości, jego złożonej, ambiwalentnej narracji. W fotografiach tych ludzi uwidaczniają się subtelne zagadnienia Łodzi, elementy składowe jej celów, ambicji i sukcesów, ale też problemów, porażek, niewdzięczności.

MUZEUM KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ
Tymienieckiego 24
godziny otwarcia
pn-nd: 11.00-20.00

wernisaż: 11.05, godz. 18.00
wystawa czynna w dniach: 11-20.05