PHOTO-MATCH / Nowy Przegląd Portfolio!
27 listopada 2016

Nowy Przegląd Portfolio odbędzie się 2 i 3 czerwca 2017 w Łodzi w Art_Inkubatorze – centrum Fotofestiwalu. Będzie wydarzeniem, które wdroży i rozwinie innowacyjną formę prezentacji jako pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce.

Fotofestiwal Kolektyw, dzięki wieloletniemu doświadczeniu w organizowaniu przeglądów portfolio, ewaluacji poprzednich edycji, w odpowiedzi na opinie i spostrzeżenia zarówno kuratorów, jak i uczestników, postanowił zmienić formę tego wydarzenia, aby dostosować się do oczekiwań wschodzących fotografów i zaproszonych ekspertów w dziedzinie fotografii. Poniżej przedstawiamy istotne szczegóły dotyczące przebiegu i organizacji wydarzenia.

– Planujemy zaprosić około 35 międzynarodowych kuratorów oraz wybrać maksymalnie 50 uczestników.
– Udział w Przeglądzie Portfolio jest bezpłatny.
– Obecność na Przeglądzie Portfolio w oba dni jest obowiązkowa zarówno dla fotografów, jak i recenzentów.

Pierwszy dzień, 2 czerwca 2017, piątek (ok. 11.00-16.00*) poświęcony będzie krótkim prezentacjom przedstawianym zarówno przez wyselekcjonowanych fotografów-uczestników, jak i zaproszonych recenzentów. Prezentacje będą otwarte dla publiczności i powinny być opracowane w języku angielskim. Każdy fotograf będzie mógł zaprezentować swój projekt w 4 minuty przy wykorzystaniu 20-30 slajdów. Również recenzenci przedstawią swoje krótkie prezentacje w 2 minuty, pokazując maksymalnie 10 slajdów. Wszystkie prezentacje będą przesyłane do organizatora przed wydarzeniem (termin zostanie określony w późniejszym czasie). Wieczorem odbędzie się spotkanie uczestników-fotografów oraz recenzentów po to, by wszyscy mogli się poznać, wymienić poglądy, przedyskutować prezentacje oraz dokonać ostatecznych wyborów rozmówców na następny dzień.

– Na podstawie prezentacji i wieczornych rozmów fotografowie wybiorą 2 recenzentów, z którymi chcą się spotkać następnego dnia, w sobotę.

– Nowością jest to, że również eksperci-recenzenci będą mieli możliwość wyboru 2 fotografów, z którymi chcą porozmawiać następnego dnia, w sobotę, w ramach indywidualnych spotkań.

Rezerwacje spotkań będą możliwe za pośrednictwem systemu on-line udostępnionego w piątek wieczorem.

Drugi dzień, 3 czerwca 2017, sobota, jest przeznaczony na 30-minutowe indywidualne spotkania. Pierwsza część (10.00-13.00) to czas, kiedy fotografowie spotykają się z wybranymi wcześniej recenzentami. Każdy fotograf może wybrać 2 recenzentów. Druga część (14.00-17.00*) to czas, kiedy recenzenci spotykają się z wybranymi fotografami. Każdy recenzent może wybrać 2 fotografów. Przestrzeń na spotkania będzie otwarta i dostępna w czasie Przeglądu Portfolio w sobotę, dlatego też zapraszamy i zachęcamy wszystkich uczestników i kuratorów również do nieformalnych spotkań ze sobą nawzajem.

* Godziny wydarzenia podane są w przybliżeniu, ponieważ będą zależały od ostatecznej liczby recenzentów i uczestników.

Lista recenzentów, a także szczegóły organizacyjne Przeglądu Portfolio oraz regulamin wydarzenia zostaną ogłoszone na stronie www.fotofestiwal.com w lutym/marcu 2017 r.

Wśród ekspertów w dziedzinie fotografii znajdą się redaktorzy czasopism, wydawcy książek, dyrektorzy festiwali fotografii, niezależni kuratorzy, właściciele galerii, menadżerowie wystaw w renomowanych muzeach z całego świata. Niektórzy z zaproszonych recenzentów już potwierdzili swój udział w PHOTO-MATCH:

Eric Vroons, redaktor naczelny, GUP Magazine, Holandia;
Nela Eggenberger, redaktor naczelny, magazyn EIKON, Austria;
Tuula Alajoki, kustosz i kierownik projektu, Backlight Photo Festival, Finlandia;
Thomas Licek/Michaela Obermair, Dyrektor/Wice-Dyrektor, EYES ON – Monat der Fotografie Wien, Austria;
Gintaras Česonis, dyrektor Galerii Fotografii w Kownie, szef Stowarzyszenia Fotografów na Litwie, Litwie;
Dušan Kochol, dyrektor OFF Festival Bratysława, Słowacja;
Sebastian Vaida, dyrektor artystyczny Photo Romania Festival w Cluj Napoca, Rumunia;
Nina Kassianou, kurator i badacz, Ikastikos Kiklos Gallery, M.