DISCOVERY

ADÉL KOLESZÁR

Adél Koleszár pochodzi z Węgier, gdzie uzyskała tytuł magistra sztuk pięknych na specjalizacji fotografia na MOME. Wcześniej obroniła licencjat z socjologii w Budapeszcie i studiowała fotografię w Portugalii. Koncentruje się na grupach marginalizowanych, ich statusie mentalnym i kulturowym oraz warunkach życia. Przyjechała do Mexico City w ramach półrocznej rezydencji artystycznej i mieszka tam już od ponad dwóch lat. W tym czasie pracowała nad swoimi artystycznymi projektami dokumentalnymi, mającymi na celu zapewnienie wglądu w meksykańską rzeczywistość i panującą w kraju przemoc. Tworzy swoje prace dzięki wsparciu programów rezydencji artystycznej i stypendiów. Jej ostatni projekt sponsorowały londyńska fundacja Ideastap i Magnum Photos. 

Meksyk słynie z przemocy. Nieustannie powiększające się różnice w poziomie zamożności, nierówności społeczne i brutalne wojny narkotykowe sprawiają, że brutalne i nierówne traktowanie uderza przede wszystkim w bezbronnych. Ze względu na swój status społeczny, stanowią oni łatwy cel i często stają się przestępcami lub ofiarami przestępstw takich jak maltretowanie, porwania, wymuszone przesiedlenia i regularne stosowanie przemocy. Pozbawieni ochrony prawnej, zmuszani do milczenia i wykluczeni z oficjalnych struktur społecznych, szukają pomocy u rozmaitych bóstw. Wiara jest niezbędna do przetrwania. Ich ogromna potrzeba religijności często zaspokajana jest przez alternatywne kulty i rytuały, dopasowane do ich konkretnych potrzeb i sytuacji. Wierzenia dają ochronę w kraju nękanym przemocą, a wyznawców nie potępia się za ich grzechy: niezależnie od tego, kim są i co zrobili wcześniej, mogą znaleźć ukojenie w modlitwie o życie i zaspokojenie doczesnych potrzeb. Aby obserwować intymne przeżycia religijne wyznawców, autorka odwiedziła obszary Meksyku najbardziej dotknięte przemocą. Dzięki uchwyceniu symboliki i rytuałów, udało jej się ukazać rozmaite sposoby wyrażania wiary istniejące w Meksyku i sposób, w jaki ukształtowała je przemoc.