Field Niggas

Field Niggas” to projekt (fotograficzny i filmowy) Khalika Allaha, dokumentujący życie „ludzi ulicy” Harlemu. Socjologiczne studium przypadku opowiada o problemie segregacji rasowej i jednocześnie stawia pytania o formę filmową. Fotografie zostały bowiem wprowadzone w ruch, a obraz jest przekorną analizą tzw. „Bressonowskiego decydującego momentu”. Po projekcji odbędzie się dyskusja z udziałem teoretyków fotografii i filmoznawców.