Françoise & Daniel Cartier

Duet f&d cartier tworzą Françoise Cartier (ur. 1952) i Daniel Cartier (ur. 1950) – artyści mieszkający w Biel/Bienne w Szwajcarii. W 1995 roku twórcy zajmujący się sztukami wizualnymi połączyli siły – sztuki plastyczne i fotografię – żeby skupić się na nowych formach wyrazu. Fotografowie koncentrują się na dwóch kluczowych elementach fotografii – świetle i papierze światłoczułym. Technikę fotografowania bez użycia aparatu łączą z nurtem ready-made, co skutkuje swoistymi foto-grafikami. Efektem ich działań są niepowtarzalne obrazy na papierze światłoczułym rysowane światłem, którego nie ogniskuje soczewka. Eksperymentują z różnymi rodzajami papieru żelatynowo-srebrowego, tworząc cykle nieutrwalonych, poddawanych procesowi stałej przemiany barwnych odbitek i instalacje, przygotowywane z myślą o wystawach w konkretnych lokalizacjach. Artyści stawiają na minimalistyczną stylistykę, tworząc fotogramy wykonane przy świetle dziennym, korzystając z efektów solaryzacji i techniki albuminowej. W ich twórczości podejmują temat refleksji nad życiem codziennym, intymnością, przemijaniem oraz rolą artysty i obrazu we współczesnym świecie. W 2016 roku fotografów nominowano do prestiżowej nagrody Swiss Photo Award w kategorii „Fotografia artystyczna” za cykl zdjęć „Wait and See“.

„Grand Tour w nowej odsłonie“

Grand Tour to określenie podróży po Europie i Bliskim Wschodzie, w którą niegdyś wyruszali młodzi arystokraci. Podczas wyprawy młodzieńcy mieli pogłębiać swą wiedzę na temat świata, starożytnej kultury i sztuki klasycznej. Zwyczaj ten był popularny między1660 rokiem a latami 40. XIX wieku, kiedy doszło do rozbudowy sieci połączeń kolejowych. Traktowano go jako rytuał wejścia w dorosłość oparty na zdobywaniu wiedzy. Kiedy dzięki kolei i statkom parowym podróżowanie stało się łatwiejsze i przyjemniejsze, a podróżnik Thomas Cook zaczął promować turystykę, tradycja ta rozpowszechniła się także wśród przedstawicieli klasy średniej. W projekcie „Grand Tour” artyści połączyli klasyczne fotografie z XIX wieku, przedstawiające popularne szklaki turystyczne we Włoszech, z ich własnymi zdjęciami. Skupili się na odkrywaniu znaczenia podróży w życiu człowieka i roli fotografii w kształtowaniu sposobu postrzegania różnych miejsc.

Wystawę “Grand Tour Revisited” Francoise i Daniela Cartierów wpiera the Swiss Arts Council Pro Helvetia.