Lekarze bez Granic i Greenpeace

Greenpeace, Lekarze bez Granic

Greenpeace to globalna organizacja ekologiczna, złożona z Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council) z siedzibą w Amsterdamie i 26 niezależnych oddziałów krajowych i regionalnych na całym świecie, prowadzących działalność w ponad 55 krajach. Oddziały krajowe i regionalne niezależnie stosują globalne strategie kampanii w warunkach lokalnych, w których działają oraz pozyskują wsparcie od darczyńców umożliwiające sfinansowanie tej działalności.

Lekarze bez Granic (Médecins Sans Frontières – MSF) to niezależna międzynarodowa medyczna organizacja humanitarna, udzielająca pomocy w sytuacjach kryzysowych ofiarom konfliktów zbrojnych, epidemii, klęsk żywiołowych i osobom nieobjętym opieką zdrowotną. MSF pomaga ludziom w potrzebie niezależnie od ich rasy, wyznania, płci i przekonań politycznych.

“Znak pokoju na Lesbos”

1 stycznia 2016 roku, na greckiej wyspie Lesbos ekipa złożona z członków organizacji Lekarze bez Granic i Greenpeace połączyła siły z fundacjami Sea-Watch oraz Dutch Refugee Boat, a także z lokalnymi społecznościami, żeby z 3000 kamizelek ratunkowych porzuconych przez uchodźców ułożyć wielki znak pokoju. Aktywiści nawoływali w ten sposób do ułatwienia bezpiecznej przeprawy tym, którzy uciekają przed wojną, biedą i prześladowaniami. Celem akcji było zwrócenie uwagi na trudną sytuację uchodźców przy wykorzystaniu potęgi fotografii i mediów społecznościowych.

“Znak pokoju na Lesbos” © MSF/Greenpeace