Lorie Novak

Lorie Novak jest artystką i nauczycielką fotografii oraz postprodukcji zdjęć na NYU Tisch School of the Arts oraz profesorem nadzwyczajnym Hemispheric Institute of Performance and Politics. Wykorzystuje rozmaite technologie prezentacji do badania problematyki pamięci i jej przekazywania, tożsamości i straty, obecności i nieobecności, zmieniającego się znaczenia kulturowego fotografii oraz związku pomiędzy tym, co prywatne a tym, co publiczne. Jej projekt internetowy, collectedvisions.net, prowadzony od roku 1996 do chwili obecnej, badający sposób, w jaki fotografie rodzinne kształtują naszą pamięć, był jedną z pierwszych interaktywnych stron WWW wykorzystywanych do snucia opowieści. Zdjęcia, instalacje i projekty internetowe autorstwa Novak były prezentowane podczas licznych wystaw.

Lorie Novak jest znana z twórczości czerpiącej z tradycji zdjęć jako rodzinnych pamiątek oraz z popkultury. Instalacja „Uchodźcy z pierwszych stron” (Refugees above the Fold), którą zobaczymy w ramach wystawy „Displaced” to niezależna część większego projektu zatytułowanego „Z pierwszych stron” (Above the Fold), w którym artystka podejmuje temat drugiego życia zdjęć oraz archiwizacji. Od bombardowania NATO w Kosowie w 1999 roku Novak zbiera papierowe wydania New York Timesa, z których tworzy wielkie sterty gazet posegregowane według tematyki zdjęć z pierwszych stron. Instalacja, którą zobaczymy w Łodzi dotyczy sposobu opisywania kryzysu migracyjnego przez media. Oprócz przeanalizowanej kolekcji gazet, rozrastającej się od 17 lat, kolejnym elementem instalacji są ekrany, na których prezentowane jest archiwum zdjęć z podziałem na kategorie, prezentujące rosnące zainteresowanie mediów tematem uchodźców na przestrzeni ostatnich kilku lat.