Malowanie kosmicznych pejzaży

Malowanie kosmicznych pejzaży – podróż w fotografię świetlną

W czasie warsztatów opuścimy naszą planetę-inspirując się dźwiękami kosmosu, przy wykorzystaniu techniki “malowania światłem” uczestniczki i uczestniki stworzą wyjątkowe pejzaże. Zajęcia rozwijają kreatywność, zapoznają z rolą światła w fotografii, a wykonane zdjęcia zabiorą na pamiątkę.

Robimy Warsztaty
Jesteśmy nieformalnym kolektywem animatorek/animatorów kultury. Czerpiemy z różnorodnych metod i technik edukacji pozaformalnej i animacji kultury. Posiadamy różnorodne wykształcenie/doświadczenia zawodowe – naszą grupę tworzą filozofki, artystka sztuk wizualnych, etnografka i filmowiec/fotograf – każdy z nas posiadam min. 7 letnie doświadczenie pracy w edukacji pozaformalnej, tworzymy programy edukacyjne, prowadzimy zajęcia dla różnorodnych grup – dzieci, młodzieży i dorosłych. Wierzymy, że każdy może odkrywać w sobie radość z tworzenia – wspieramy ten proces.  Staramy się łączyć odpowiedzialność za rozwój odbiorców z frajdą jaką daje nam praca warsztatowa.