NOWSZE TOPOGRAFIE

Określana czasem jako nudna, fotografia prezentowanych twórców stanowi zapis pewnych zwykłych miejsc i zdarzeń. Zadaniem wystawy jest wyznaczenie pewnego obszaru działania, mieszczącego się na obrzeżach nowego dokumentu i funkcjonującego w formie nawiązania i swobodnej reinterpretacji założeń ruchu Nowych Topografów. 

Specyficzna estetyka, koncentracja na przestrzeni, wykorzystywanie obiektywnego obrazowania, statyczność; zabiegi te służą jednak stworzeniu narracji w formie peryferyjnego spojrzenia na rzeczy dużo większe. 

Wystawa związana jest z działaniem kolektywu Azimuth Press i cyklem publikacji Normalizm.

Kuratorzy: Jan Rogalo, Martyna Wyrzykowska, Paweł Starzec.