ODDŹWIĘK

Oddźwięk to część autorskich projektów, na których wynik składa się suma indywidualnych doświadczeń, zebranych podczas podróży przez Azję. Zadając sobie pytania i konfrontując się z nimi w drodze, w sytuacjach, w których stajemy wobec nich w mniej lub bardziej świadomy sposób, niejednokrotnie otrzymujemy jako ripostę kolejne, które z kolei mogą stanowić oraz nasuwać istotne odpowiedzi. Z założenia tego wynika tytułowy oddźwięk, który może być bardzo subiektywnym i zindywidualizowanym, w zależności od miejsca, odgłosem, jaki otrzymujemy naruszając eksplorowany grunt.

Agata Hejchman
Jej projekt, to powstały na skutek obserwacji i obcowania z zastaną rzeczywistością, swego rodzaju poemat fotograficzny, ukazujący zależność człowieka osadzonego w danej sytuacji w oderwaniu od przyzwyczajeń. Oddźwięk ukazuje się w prostocie wynikającej z daru chwili, który często zauważamy i doceniamy dopiero wychodząc ze strefy komfortu. To, co ujmuje autorkę, to swego rodzaju tkwiąca w tym niedoceniana prostota i pokora. W jej poszukiwaniach odzew wiąże się z wiarygodnością i przyswajalnością danych okoliczności.

Tomasz Włodarczyk
W swoim projekcie skupia się na Filipinach – kraju, w którym od wartości materialnych, konsumpcyjnych, często trwalsze są wartości emocjonalne, etyczne. Mieszkańcy tego obszaru, narażeni na szkody, powstałe w wyniku uderzeń tajfunów, czy trzęsień ziemi, niejednokrotnie skupiają się na dobrach, których żywioł im nie zabierze – więziach rodzinnych, bliskości natury, radości z rzeczy małych i z dnia codziennego. Zauważają to, obok czego „cywilizacja zachodnia” przechodzi obojętnie, czerpią siłę, ubogacają się wewnętrznie. Autor próbował odkryć jak w tej rzeczywistości odnajdują się jednostki najwrażliwsze – dzieci. Czy są szczęśliwe? Oddźwiękiem jest rodzące się pytanie, które zadajemy niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy,w którym żyjemy – co tak naprawdę liczy się w życiu?