Ostro

Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne powstało w 1949 r. Posiada własną Galerię Fotografii,w której prezentowane są wystawy indywidualne i zbiorowe, autorów krajowych i zagranicznych. Organizujemy również warsztaty, konkursy, pokazy przezroczy i plenery fotograficzne

Ostro

Wystawa zbiorowa członków Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego

Definicja słowa „ostro” ma wiele znaczeń. Wiele z nich, można przypisać fotografii, np. ostry obraz, ostry kolor, ostra sytuacja, ostry kontrast itp. Do zadania autorów wystawy należy te znaczenia pokazać na fotografiach.