Paweł Giza

Paweł Giza – Żary, 1990 r, Polska. Student Wyższej Szkoły Fotografii AFA we Wrocławiu. Aktualnie student Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, na kierunku: Fotografia. Wystawy: ASEEMBLAGE, OKSNEHALLEN, Copenhagen, 2014; All we need, The Museum of Burgeois Art, Patio Gallery, Wroclaw, 2013; Post Competition Exhibition for the 24th National Fine Art Photography Gallery, Żary, 2013; ObjectOriented/Intimate Inventory(OO/II) – FOTOFESTIWAL 2014 Łódź; first time, 24 years old / pierwszy raz, 24 lata – FOTOFESTIWAL 2015 Łódź

zmiana postaci kształtu”

Odkształcenie, zmiana wzajemnych odległości pomiędzy punktami ciała, powstająca w wyniku naprężeń spowodowanych przez rozciąganie, ściskanie, zginanie lub skręcanie ciał. Wyróżnia się: odkształcenie sprężyste – gdy odkształcenie zanika po ustaniu naprężenia i odkształcenie plastyczne – trwałe.