Birte Kaufmann

Travellersi
(The Travellers)

Projekt „Travellersi” dokumentuje życie członków najliczniejszej mniejszości w Irlandii. Mowa o współczesnych nomadach wywodzących się z tradycji migracji zarobkowej. Dzisiaj cel tułaczki się zmienił, tzw. travellersi próbują na nowo odnaleźć swoją tożsamość w społeczeństwie Europy Zachodniej. Styl życia irlandzkich koczowników jest dosyć nietypowy, dlatego spotyka się z brakiem akceptacji ze strony reszty obywateli. Ci ludzie żyją jakby w równoległej rzeczywistości, która rządzi się swoimi prawami, i w której obowiązuje tradycyjny podział ról. Osoby z zewnątrz rzadko mają wstęp do tego hermetycznego świata.

Po dziś dzień niektóre rodziny rozbijają nielegalne obozowiska przy drodze. Żyją bez prądu, bieżącej wody, ani sanitariatów, choć władze zapewniają im specjalne pola kempingowe, gdzie mogą parkować swoje wozy.

Pierwszy raz do Irlandii wybrałam się VW „ogórkiem” w 2011 roku. Na zdjęciach chciałam uchwycić styl życia travellersów i wartości, którymi się kierują. Nie zamierzałam idealizować ich zwyczajów. Chciałam pokazać świat współczesnych nomadów, którzy polują na króliki, nie mogą się obejść bez koni, od dziecka zmagają się z trudami życia i walczą z nudą.

Podczas mojego pierwszego spotkania z irlandzkimi tułaczami poznałam pewną liczną rodzinę. W miarę upływu czasu zdobywałam ich zaufanie. W końcu zgodzili się, żebym z nimi zamieszkała. Ja i mój aparat staliśmy się częścią ich codziennego życia.

Birte Kaufmann urodziła się w 1981 roku w Niemczech. Mieszka i pracuje jako wolny strzelec w Kolonii i Berlinie. Zajmuje się fotografią reportażową i dokumentalną o tematyce społecznej. W latach 2009-2012 studiowała fotografię w Ostkreuzschule für Fotografie und Gestaltung w Berlinie. Między 2003 a 2006 rokiem uczęszczała na zajęcia na kierunku praca socjalna w Fachhochschule w Kolonii. Specjalizowała się w pedagogice medialnej. Jej prace prezentowano na wystawach zbiorowych i autorskich na całym świecie. Kaufmann zdobyła wiele wyróżnień, między innym nagrody CNN Journalist Award i Kindernothilfe Media Award. Była finalistką konkursu PDN Photo Annual i beneficjentką grantów Emerging Photographer Fund (dla fotografów na początku drogi zawodowej), VG Bild-Kunst (stypendium artystyczne) oraz Wüstenrot (w kategorii fotografia dokumentalna). W przypadku projektu „Travellersi” artystkę reprezentuje agencja INSTITUTE.