WYŚWIETLANIE

…oznacza czynności związane z wykorzystywaniem źródła światła, jako nośnika,

w tym wypadku obrazu rejestrowanego lub wygenerowanego cyfrowo. W języku potocznym może też oznaczać przybliżanie zagadnienia lub jakiegoś sensu.

Wbrew powszechnie obowiązującym zwyczajom problematyzowania tytułów wystaw, postanowiłem zaproponować projekt kuratorski, oparty jedynie/aż, na doborze wyrazistych osobowości zaproszonych artystów. Każdy z nich ma w swoim dorobku prace wykorzystujące techniki projekcyjne lub ujawniające obraz za pośrednictwem światła. Wybrane realizacje łączyć będzie jednak nie tylko technika prezentacji, ale powołanie sensów, które niosą te obrazy. Rejestracja to zapośredniczenie, „obraz techniczny“, czy też komunikat. Jednak najistotniejszy jest ich status ontologiczny – siła oddziaływania, to co ustanawiają, na co wskazują, jak się ujawniają.

Artyści zaproszeni do wystawy reprezentują różne pokolenia i dwa ważne ośrodki: Poznań i Łódź. Nie ma dla mnie znaczenia, czy prace wchodzić będą w interakcje, dialogi oraz jakiego kształtu nabierze trudna skądinąd przestrzeń galerii. Najistotniejsze jest wydanie na żer naszych oczu, ciał i zmysłów tych kilku prac, które mają skłonić do refleksji, spowodować doznania, a to kuratorowi wystarczy. Liczę, że odbiorcy także.

Udział biorą:

Izabela Gustowska, Piotr Kurka, Dominik Lejman, Dominika Sadowska, Józef Robakowski, Piotr Kotlicki, Konrad Kuzyszyn.