Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Kurator: dr Maria Pyrlik
Opiekun artystyczny projektu: dr hab. Prot Jarnuszkiewicz, prof. ASP / kierownik Katedry Fotografii WSzMiS ASP w Warszawie

„Spojrzenia” to pierwsza wystawa Katedry Fotografii i Realizacji Obrazu Wydziału Sztuki Mediów i Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Katedrę tworzy dziewięć pracowni, w których studenci, na zasadzie relacji „mistrz – uczeń”, uczą się niezbędnej techniki oraz poszukują własnego języka wizualnego. Poprzez łączenie technik analogowych z cyfrowymi, młodzi twórcy mają możliwość eksplikacji swoich myśli. Nauka w katedrze wzbudza także refleksyjność i umiejętność stawiania pytań na temat otoczenia oraz siebie, pobudza świadomość, nakłania do zdziwień.

Tym samym wartością staje się nie tylko opinia i system jednego dydaktyka, ale cały układ różnych, czasem ze sobą przeciwstawnych, poglądów na temat medium fotografii, wśród których student musi odnaleźć samego siebie.

Jest to przede wszystkim prezentacja kolejnego pokolenia studentów, ich zainteresowań, wrażliwości, spojrzenia na świat, w którym żyjemy.
Stąd wiele postaw, zróżnicowanie tematów i prac.
Różnorodność spojrzeń!

GALERIA NOWA PRZESTRZEŃ AHEart
Rewolucji 1905r. 52
godziny otwarcia
10-13.05: czw-pt: 12.00-16.00; sb-nd: 14.00-17.00
14-24.05: wt-pt: 12.00-16.00 (na telefon: 42 6315038 lub 42 2995739)

wernisaż: 9.05, godz. 17.30
wystawa czynna w dniach: 9-24.05